facebook

Zastosowanie koncepcji PNF w rehabilitacji narządu ruchu – intensywne szkolenie z warsztatami

Zastosowanie koncepcji PNF w rehabilitacji narządu ruchu

 

– intensywne szkolenie z warsztatami 

 

12-13 października 2019; 19-20 października 2019; 16-17 listopada 2019

Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl

(Wydział Teologiczny UŚ)

Godziny realizacji: Sobota: 9:00-18:00; niedziela: 9:00-15:00

Baza noclegowa: Nocleg-w-Katowicach

 

Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 40 pkt.edu.

Certyfikat INFARMA nr 1528 oraz nr 1529

 

Rada naukowa i prowadzenie:

dr Alicja Fąfara - fizjoterapeuta -  Asystent w Instytucie Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Autorka licznych publikacji naukowych. Certyfikowany terapeuta PNF, terapii manualnej oraz NDT-Bobath. Doświadczony fizjoterapeuta z Centrum Leczenia Artrogrypozy w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

 

Kilka słów o szkoleniu: 

Rehabilitacja narządów ruchu z wykorzystaniem elementów metody PNF cieszy się obecnie uznaniem fizjoterapeutów na całym świecie. 

Polski system edukacji fizjoterapeutów  przedstawienia PNF w ograniczonym zakresie, niewystarczającym do wykorzystywania metody w praktyce zawodowej. 

Zastosowanie koncepcji PNF w połączeniu z badaniem czynnościowym, terapią manualną, otwiera szczególne możliwości rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi i/lub zaburzeniami neurologicznymi. Tak skojarzona fizjoterapia to motywujące i szybkie działanie, które odbudowuje upośledzone i utracone funkcje, skraca czas powrotu pacjenta do zdrowia.

Celem szkolenia jest nauczenie fizjoterapeutów praktycznego zastosowania techniki PNF w usprawnianiu narządu ruchu. Szkolenie umożliwi im ocenę pacjenta na poziomie uszkodzeń struktury i funkcji oraz zaplanowanie postępowania terapeutycznego z wykorzystaniem elementów koncepcji PNF w różnych jednostkach chorobowych.


 

Program szkolenia: 

I ZJAZD
I DZIEŃ
9:00-10:30  1.Przedstawienie koncepcji PNF- możliwości zastosowania w praktyce fizjoterapeutycznej
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25 2. Omówienie zasad głównych torowania w koncepcji PNF:
a) część teoretyczna
b) część praktyczna
11:25-11:35 Przerwa
11:35-12:00 3. Kontrola motoryczna i jej wyznaczniki- część I
12:00-13:00 Panel dyskusyjny
13:00-14:00 3. Kontrola motoryczna i jej wyznaczniki- część I-cd
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30 4. Wzorce ruchowe łopatki miednicy:
a) część teoretyczna
b) część praktyczna
16:30-16:45 Przerwa
16:45-18:00 5. Wzorce ruchowe kończyny górnej
a) część teoretyczna
b) część praktyczna

II DZIEŃ
9:00-10:00 1.Kontrola motoryczna i jej wyznaczniki – część II
10:00-10:10 Przerwa
10:10-10:30 2. Wprowadzenie do technik stosowanych w koncepcji PNF
10:30-12:00 3. Wzorce ruchowe łopatki i miednicy- trening z wykorzystaniem technik
12:00-12:15 Przerwa
12:15-14:00 4. Techniki PNF- kontynuacja
14:00-15:00 5. Wzorce kończyny dolnej
a) część teoretyczna
b) część praktyczna

II ZJAZD
I DZIEŃ
9:00-10:30  1.Prezentacja pacjenta neurologicznego: analiza obrazu klinicznego i dostosowanie terapii z uwzględnieniem elementów koncepcji PNF
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25  1.Prezentacja pacjenta neurologicznego: analiza obrazu klinicznego i dostosowanie terapii z uwzględnieniem elementów koncepcji PNF- cd
11:25-11:35 Przerwa
11:35-13:00 2. Techniki PNF- kontynuacja
13:00-14:00 2. Techniki PNF- kontynuacja – cd
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30 3. Wzorce kończyny górnej, kończyny dolnej- trening
16:30-16:45 Przerwa
16:45-18:00 3. Wzorce kończyny górnej, kończyny dolnej- trening –cd

II DZIEŃ
9:00-10:00 1.Ocena pacjenta  w zakresie uszkodzenia struktury, funkcji/aktywności
10:00-10:10 Przerwa
10:10-10:30 2. Praca na macie- praktyczny trening aktywności na materacu
10:30-12:00 3. Analiza i trening chodu – wprowadzenie teoretyczne
12:00-12:15 Przerwa
12:15-14:00 4. Praktyczne aspekty reedukacji chodu
14:00-15:00 5. Trening praktyczny

III ZJAZD
I DZIEŃ
9:00-10:30 1. Prezentacja pacjenta ortopedycznego – wykorzystanie elementów koncepcji PNF w terapii
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25  2. Wzorce tułowia- chopping i lifting
11:25-11:35 Przerwa
11:35-13:00 3. Trening praktyczny wzorców ruchowych
13:00-14:00 4. Planowanie ocena postępów terapii
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30 5. Trening umiejętności praktycznych
16:30-16:45 Przerwa
16:45-18:00 5. Trening umiejętności praktycznych  - cd

II DZIEŃ
9:00-10:00 1.Reedukacja chodu – kontynuacja
10:00-10:10 Przerwa
10:10-10:30 2. Zastosowanie elementów koncepcji PNF w terapii konkretnych pacjentów
10:30-12:00 3. Wzorce odcinka szyjnego - a) część teoretyczna / b) część praktyczna
12:00-12:15 Przerwa
12:15-14:30 3. Wzorce odcinka szyjnego - a) część teoretyczna / b) część praktyczna – cd
14:30-15:00 Podsumowanie - Egzanim

 

 

Patronat medialny:

 

Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:

BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "PNF"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w naszych szkoleniach

Już wkrótce ponownie zostaną ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym dysponują Powiatowe Urzędy Pracy

Wsparciem mogą zostać objęci Pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę oraz ich Pracodawcy, m.in. reprezentujący zidentyfikowane w danym powiecie lub województwie zawody deficytowe - wykaz: www.barometrzawodow.pl

Wysokość dofinansowania: od 80%

Z naszej strony oferujemy pomoc w wypelnieniu formalności

 

Oprócz KFS istnieje dodatkowa możliwość dofinansowania dzięki  Bazie Usług Rozwojowych

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.pl  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt