facebook

Wieloaspektowa terapia manualna dysfunkcji stopy dziecka

Wieloaspektowa terapia manualna dysfunkcji stopy dziecka

 

15-16 grudnia 2018 - Katowice  

 

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

Polskie Towarzystwo Neurologiczne - Oddział Śląski

Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Oddział Śląski

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 15 pkt.edu.

 

Rada naukowa i prowadzenie:

mgr Kinga Stós - Fizjoterapeuta, pracownik szpitala rehabilitacyjnego, oddziału dla dzieci i młodzieży, gdzie prowadzi działania terapeutyczne i dydaktyczne. Nie poprzestaje na codziennej pracy, lecz współpracując z organizacjami pozarządowymi, jak Stowarzyszenie Chorych z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową, czy Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, poszerza swój zawodowy zasięg.
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na Wydziale Opieki Zdrowotnej. Uczestniczyła w specjalistycznych kursach certyfikowanych, szkoleniach
i konferencjach naukowych dotyczących rozwoju, dojrzewania i egzystencji człowieka, towarzyszącym tym procesom zaburzeniom, sposobom ich zapobiegania i terapii (m.in. NDT Bobath, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, Dynamic Neuromuscular Stabilization, Kinesiology Taping, Wielowymiarowa Terapia Manualna Stóp, Trójwymiarowa Korekcja Skolioz Lehnert-Schroth, Neuromuscular Activation, Odnowa biologiczna i masaż, Thera-Band). Specjalizuje się w neurorozwojowej terapii dziecięcej.
Już od czasu studiów w obszarze jej zainteresowań znajdują się działania mające na celu możliwie jak największe usprawnienie pacjenta oraz profilaktyka związana głównie ze stroną ruchową człowieka. Wieloletni trener nordic walking

 

Partnerzy:

     PZOZ ORO     

 

Kilka słów o kursie:

Stopa człowieka ze względu na budowę i funkcje należy do najbardziej skomplikowanego elementu ludzkiego ciała. W ogromnym stopniu od jej kondycji zależy postawa i prawidłowa koordynacja ruchowa a jej wady będą wpływały na różnorodne zaburzenia - w większości przypadków dysfunkcje w obrębie stóp są odwracalne, dlatego też ta problematyka jest szczególnie ważna dla specjalistów zajmujących się diagnostyką i terapią narządu ruchu – rehabilitantów, fizjoterapeutów.

Kurs stanowi przedstawienie założeń neurorozwojowej koncepcji terapii stóp dziecka, przypomnienie głównych struktur anatomicznych stopy, rozróżnienie wad stóp ze względu na ich etiologię, prześledzenie rentgenogramów i rycin, wyjaśnienie mechanizmu powstawania niektórych deformacji, przedstawienie metod pracy z pacjentem pediatrycznym.

Program kursu obejmuje szeroki zakres omawianych problemów oraz technik diagnostycznych i terapeutycznych a także uniwersalne metody  terapii manualnej stopy niemowlęcia i dziecka

 

Kurs unikalny:

Mała grupa szkoleniowa
Stricte praktyczny charakter
Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów z różnych grup wiekowych tj. niemowląt, dzieci z różnymi zespołami neuro-ortopedycznymi
Zindywidualizowany tok zajęć
Szeroki zakres omawianych problemów
Szeroki wachlarz technik diagnostycznych i terapeutycznych
Nauczenie uniwersalnych metod terapii manualnej stopy dziecka    

 

Program kursu:

I dzień - sobota - (godz.: 9:00-18:00)

Prawidłowy  rozwój stopy w leżeniu na plecach oraz na brzuchu w rozwoju psychomotorycznym niemowlaka i dziecka do 6 roku życia

Anatomia stopy z uwzględnieniem patologii i nieprawidłowych wzorców ruchowych stopy

Badanie dziecka – arkusz oceny. Prawidłowy i patologiczny rozwój stopy w leżeniu na plecach oraz brzuchu

Pokaz  chwytów diagnostycznych biodro-stopa w pozycji na plecach i brzuchu

Stopa płasko-koślawa. Podejście terapeutyczne (ćwiczenia na lalkach i w parach)
- chwyty mobilizacyjne; stymulacja stopy; bandażowanie funkcjonalne

 

II dzień - niedziela - (godz.: 9:00-15:00)

Stopa końsko-szpotawa. Podejście terapeutyczne (ćwiczenia na lalkach i w parach)
- chwyty mobilizacyjne; stymulacja stopy; bandażowanie funkcjonalne

Inne wady stóp

Zaopatrzenie ortopedyczne; obuwie

Stopa piętowa oraz stopa sierpowata

Postępowanie terapeutyczne (ćwiczenia na lalkach i w parach)

 

Patronat medialny:

 

 

RELACJA Z POPRZEDNIEJ EDYCJI

 

Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:

BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "Terapia stopy dziecka"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w naszych szkoleniach

Już wkrótce ponownie zostaną ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym dysponują Powiatowe Urzędy Pracy

Wsparciem mogą zostać objęci Pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę oraz ich Pracodawcy, m.in. reprezentujący zidentyfikowane w danym powiecie lub województwie zawody deficytowe - wykaz: www.barometrzawodow.pl

Wysokość dofinansowania: od 80%

Z naszej strony oferujemy pomoc w wypelnieniu formalności

 

Oprócz KFS istnieje dodatkowa możliwość dofinansowania dzięki  Bazie Usług Rozwojowych

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.pl

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT