facebook

Rozwojowa dysplazja, inne patologie stawu biodrowego u dzieci i młodzieży – diagnostyka kliniczna, USG, leczenie

Termin

16 maja 2014, Katowice

Obecnie rośnie liczebność kobiet decydujących się na macierzyństwo w coraz późniejszym wieku, stąd istnieje zwiększone ryzyko pojawienia się poważnych dysfunkcji w organizmie dziecka. Dlatego ważne jest ciągłe doskonalenie, uaktualnianie i konfrontowanie wiedzy i umiejętności specjalistów dziecięcych, zwłaszcza w zakresie wczesnej diagnostyki, ponieważ odpowiednio i szybko zdiagnozowany problem, daje większe szanse na pozytywny wynik leczenia.

Formuła kursu jest tak wyważona, aby dostarczyła zarówno teoretycznej (wykłady – budowa i ocena stawu biodrowego), jak i praktycznej wiedzy w oparciu o warsztaty oraz wykonywanie badań ultrasonograficznych na pacjentach przy wykorzystaniu sprzętu najwyższej klasy oraz umiejętności wysokowykwalifikowanych specjalistów. Ponadto zajęcia prowadzone będą w mikrozespołach i są ściśle ukierunkowane na doskonalenie umiejętności praktycznych.

Kurs akredytowany jest przez Śląską Izbę Lekarską, a za jego ukończenie przyznawane będzie 9 punktów edukacyjnych, a także wydany imienny certyfikat.

Korzyści z udziału w kursie:

Forma kursu:
Kurs obejmie: wykłady, demonstracje i ćwiczenia na pacjencie
Zajęcia prowadzone są w w mikrogrupach i nastawione na doskonalenie umiejętności praktycznych

W programie m. in.:

Kierownik naukowy:

dr n. med. Marek Okoński , Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej DSK w Lublinie
we współpracy z dr hab. med. prof. UM Grzegorzem Kandzierskim, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej DSK w Lublinie


Patronat Naukowy

Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Polskie Towarzystwo Neonatologiczne. Oddział Śląski.


Pod auspicjami

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej DSK im. prof. Antoniego Gębali w LublinieFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym.

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT