facebook

NEWSY

Oferta pracy

Praca szuka człowieka!!!
Jeśli szukasz wyzwań zawodowych, ciekawej, urozmaiconej pracy biurowej, posiadasz silną motywację oraz szczerą chęć rozwoju i zaangażowania się w działania naszego zespołu - czekamy na Ciebie

MSP PAKT – to zespół dynamicznych, zaangażowanych osób, tworzących ośrodek szkoleniowy, zajmujący się realizacją kursów, warsztatowych i konferencji naukowych, przeznaczonych dla szerokiego gremium specjalistów zawodów medycznych.

W ciągu ostatnich kilku lat zrealizowaliśmy ponad sto pięćdziesiąt znaczących projektów dofinansowanych z budżetu UE oraz innych.

Propagujemy profilaktykę zdrowotną wśród mieszkańców Śląska w formie bezpłatnych akcji badań.

 

OFERUJEMY:

· Interesującą, stabilną pracę w przedsiębiorstwie, posiadającym długoletnie doświadczenie w branży szkoleń medycznych

· Ambitne środowisko nastawione na realizację celów

· Możliwość poznania szerokiej branży medycznej
Możliwość zdobycia praktycznych doświadczeń związanych z promocją i sprzedażą szkoleń medycznych

· Poznanie praktycznych zasad funkcjonowania renomowanej firmy

· Możliwość współpracy i sprawdzenia się w organizacji dużych wydarzeń, konferencji naukowych i akcji bezpłatnych badań

· Możliwość samorealizacji

· Możliwość rozwoju zawodowego i awansu

· Różnorodność zadań

· Współpracę z zespołem wybitnych specjalistów
Stabilne warunki zatrudnienia

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

· Aktywna promocja firmy oraz szkoleń w mediach społecznościowych, specjalistycznych, wśród potencjalnych odbiorców

· Przygotowywanie ofert szkoleniowych
· Kontakt z obecnymi i potencjalnymi uczestnikami szkoleń - mailowy i telefoniczny- w celu udzielanie informacji o szkoleniach oraz sposobach ich dofinansowania

· Współpraca przy organizacji szkoleń pod kątem logistycznym i administracyjnym

· Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej i aktualizacja danych w systemie

· Nawiązywanie, podtrzymywanie i utrwalanie dobrej współpracy z Partnerami instytucjonalnymi i indywidualnymi

Osoby zainteresowane pracą prosimy o wysłanie CV na adres: biuro@msp-pakt.pl

wiecej>>

Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO


Szanowni Państwo,  
W związku z tym, że od 25 maja 2018 przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) przekazujemy informację:

Ośrodek Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt działa na ogólnopolskiej arenie szkoleń od 11 marca 1996 r. jako uznany realizator projektów medycznych, przeznaczonych dla kadry medycznej, zajmującej się szeroko pojętą diagnostyką i leczeniem – aktualnie Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt stosuje system zarządzania jakością: ISO 9001:2015
Kontakt do Pana/i posiadamy dzięki dobrowolnie uzyskanej zgodzie lub został wyszukany w publicznie dostępnych źródłach w Internecie, poprzez wyszukiwarkę Google – dzięki czemu możemy przekazywać Panu/i informacje o aktualnie realizowanych projektach  szkoleniowych, które przyczyniają się do podniesienia kwalifikacji zawodowych kadry medycznej. Informacje, którymi dysponujemy to najczęściej podstawowe dane firmowe, osobowe – adres e-mail, nr telefonu. W przypadku uczestników naszych szkoleń są to również dane dotyczące: Imię i Nazwisko; Zawód, Specjalizacja, Numer telefonu, E-mail, Adres zamieszkania, Adres korespondencyjny; Zakład pracy; Dane do faktury; PESEL
Administratorem Państwa danych osobowych jest : Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt; ul. Kopernika 8/2; 40-064 Katowice. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: tel.: 502 213 544; e-mail: info@msp-pakt.med.pl; Adres korespondencyjny: MSP Pakt, ul. Pszenna 6/3; 40-630 Katowice


Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt przetwarza Pana/i dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie lub w zakresie jaki Pan/i nam powierzył/a 
Pana/i dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie


Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt nie udostępnia Pana/i danych innym podmiotom  
Celem przetwarzania Pana/i danych jest: Dane są przetwarzane w celach marketingowych: Przekazanie informacji o aktualnie realizowanych projektach  szkoleniowych, które przyczyniają się do podniesienia kwalifikacji zawodowych kadry medycznej. W przypadku udziału w aktualnie realizowanych projektach: przekazywanie informacji organizacyjnych
Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze.


Pana/i prawa dotyczące przetwarzania danych: W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych; sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym celu prosimy o kontakt: Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt; tel.: 502 213 544; e-mail: info@msp-pakt.med.pl; Adres korespondencyjny: MSP Pakt, ul. Pszenna 6/3; 40-630 Katowice


Informujemy również, że: MSP Pakt dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Pozostaję z szacunkiem,


Joanna Cybulska
Właściciel MSP Pakt

wiecej>>

Dofinansowanie szkoleń w 2019

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w naszych szkoleniach m.in. poprzez:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH - http://msp-pakt.pl/BUR-2019.pdf

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - http://msp-pakt.pl/KFS-2019.pdf

Z naszej strony oferujemy pomoc w wypełnieniu formalności

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu

Joanna Cybulska - Dyrektor MSP Pakt

wiecej>>

Akcja bezpłatnych badań

TERMINARZ BADAŃ: http://msp-pakt.med.pl/data/uploads/termin-bada.jpg

 

wiecej>>

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt