facebook

Zastosowanie koncepcji PNF w rehabilitacji narządu ruchu – intensywne szkolenie z warsztatami

Zastosowanie koncepcji PNF w rehabilitacji narządu ruchu

 

– intensywne szkolenie z warsztatami 

 

I edycja: 11-12 maja 2019, 25-26 maja 2019, 8-9 czerwca 2019 

II edycja: 12-13 października 2019; 19-20 października 2019; 16-17 listopada 2019 - Katowice

Jordana 18 - Katowice - Sala 407

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 40 pkt.edu.

 

Rada naukowa i prowadzenie:

dr Alicja Fąfara - fizjoterapeuta -  Asystent w Instytucie Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Autorka licznych publikacji naukowych. Certyfikowany terapeuta PNF, terapii manualnej oraz NDT-Bobath. Doświadczony fizjoterapeuta z Centrum Leczenia Artrogrypozy w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

 

Kilka słów o szkoleniu: 

Rehabilitacja narządów ruchu z wykorzystaniem elementów metody PNF cieszy się obecnie uznaniem fizjoterapeutów na całym świecie. 

Polski system edukacji fizjoterapeutów  przedstawienia PNF w ograniczonym zakresie, niewystarczającym do wykorzystywania metody w praktyce zawodowej. 

Zastosowanie koncepcji PNF w połączeniu z badaniem czynnościowym, terapią manualną, otwiera szczególne możliwości rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi i/lub zaburzeniami neurologicznymi. Tak skojarzona fizjoterapia to motywujące i szybkie działanie, które odbudowuje upośledzone i utracone funkcje, skraca czas powrotu pacjenta do zdrowia.

Celem szkolenia jest nauczenie fizjoterapeutów praktycznego zastosowania techniki PNF w usprawnianiu narządu ruchu. Szkolenie umożliwi im ocenę pacjenta na poziomie uszkodzeń struktury i funkcji oraz zaplanowanie postępowania terapeutycznego z wykorzystaniem elementów koncepcji PNF w różnych jednostkach chorobowych.


 

Program szkolenia: 


I moduł - I dzień- sobota (godz.: 8:00 - 18:00)

1.Przedstawienie koncepcji PNF- możliwości zastosowania w praktyce fizjoterapeutycznej
2. Omówienie zasad głównych torowania w koncepcji PNF:
a) część teoretyczna
b) część praktyczna
3. Kontrola motoryczna i jej wyznaczniki- część I
4. Wzorce ruchowe łopatki miednicy:
a) część teoretyczna
b) część praktyczna
5. Wzorce ruchowe kończyny górnej
a) część teoretyczna
b) część praktyczna

 

I moduł - II dzień - niedziela (godz.: 8:00- 15:00)

1.Kontrola motoryczna i jej wyznaczniki – część II
2. Wprowadzenie do technik stosowanych w koncepcji PNF
3. Wzorce ruchowe łopatki i miednicy-  trening z wykorzystaniem technik
4. Techniki PNF- kontynuacja
5. Wzorce kończyny dolnej
a) część teoretyczna
b) część praktyczna

 

II moduł - I dzień- sobota (godz.: 8:00 - 18:00)

1.Prezentacja pacjenta neurologicznego: analiza obrazu klinicznego i dostosowanie terapii z uwzględnieniem elementów koncepcji PNF
2. Techniki PNF- kontynuacja
3. Wzorce kończyny górnej, kończyny dolnej- trening

 

II moduł - II dzień- niedziela (godz.: 8:00 - 15:00)

1.Ocena pacjenta  w zakresie uszkodzenia struktury, funkcji/aktywności.
2. Praca na macie- praktyczny trening aktywności na materacu
3. Analiza i trening chodu – wprowadzenie teoretyczne
4. Praktyczne aspekty reedukacji chodu
5. Trening praktyczny

 

III moduł - I dzień- sobota (godz.: 8:00 - 18:00)

1.Prezentacja pacjenta ortopedycznego – wykorzystanie elementów koncepcji PNF w terapii
2.  Wzorce tułowia- chopping i lifting.
3. Trening praktyczny wzorców ruchowych.
4. Planowanie ocena postępów terapii.
5. Trening umiejętności praktycznych.

 

III moduł - II dzień- niedziela (godz.: 8:00 - 15:00)

1.Reedukacja chodu – kontynuacja.
2. Zastosowanie elementów koncepcji PNF w terapii konkretnych pacjentów
3.  Wzorce odcinka szyjnego.
a) część teoretyczna
b) część praktyczna
5. Podsumowanie

 

Patronat medialny:

 

Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:

BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "PNF"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w naszych szkoleniach

Już wkrótce ponownie zostaną ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym dysponują Powiatowe Urzędy Pracy

Wsparciem mogą zostać objęci Pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę oraz ich Pracodawcy, m.in. reprezentujący zidentyfikowane w danym powiecie lub województwie zawody deficytowe - wykaz: www.barometrzawodow.pl

Wysokość dofinansowania: od 80%

Z naszej strony oferujemy pomoc w wypelnieniu formalności

 

Oprócz KFS istnieje dodatkowa możliwość dofinansowania dzięki  Bazie Usług Rozwojowych

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.pl  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt