facebook

Terapia wisceralna: manualne badanie i leczenie

Terapia wisceralna: manualne badanie i leczenie

 

7-8 września 2019; 5-6 października 2019; 16-17 listopada 2019;  23-24 listopada 2019 - Katowice  

 

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
Polskie Towarzystwo Neurologiczne - Oddział Śląski

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 40 pkt. edu.

 

Rada naukowa i prowadzenie:
mgr Bartłomiej Izydorczyk-Styś - Absolwent oraz Wykładowca na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w zakresie przedmiotów m.in.: Fizykoterapia, Terapia Manualna, Masaż leczniczy, Podstawy anatomii funkcjonalnej człowieka. Ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie fizjoterapii w różnych placówkach medycznych, ponad 10-letnia działalność badawczo-naukowa m.in. w zakresie badań postawy ciała - aktualnie Prywatna Praktyka Fizjoterapeutyczna. Specjalista i pasjonat  terapii manualnej

 

Kilka słów o kursie:

Szkolenie oparte o dokładną anatomię narządów wewnętrznych oraz relacje ze strukturami kostnymi oraz mięśniowymi. Zależności występowania dolegliwości bólowych od narządów wewnętrznych. Każdy narząd przedstawiony jest w tym samym schemacie (anatomia, fizjologia, patologia, diagnostyka z różnych regionów ciała, techniki badania, techniki leczenia), co pozwala nie tylko na zrozumienie problemu lokalnego, ale również na ocenę relacji między strukturami. Podczas szkolenia zostaną poruszone tematy takie jak: wpływ przełyku na dolegliwości bólowe odcinka szyjnego i ramion, relacje narządów wewnętrznych do odcinka piersiowego, lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa. Zależności między nerkami a bólem w odcinku lędźwiowym. Szkolenie jest w 70 % praktyczne i nie zabraknie na nim technik mobilizacji, manipulacji narządu ruchu, które mają wpływ na unerwienie współczulne i przywspółczulne

 

Kurs realizowany podczas 4 zjazdów (każdy obejmuje 2 dni - sobota/niedziela)

Podczas szkolenia stosowane są ćwiczenia praktyczne, pokazy i demonstracje w celu zaangażowania uczestników szkolenia do aktywnego w nim uczestnictwa

Forma warsztatowa umożliwia wielokrotne przećwiczenie poznanych metod pod fachowym okiem doświadczonego instruktora

Szkolenie realizowane jest w małych grupach szkoleniowych a indywidualizacja formy i treści przekazywanej wiedzy korzystnie wpływa na końcowy rezultat szkolenia

 

Program kursu:

Moduł I - I dzień (godz.: 9:00-18:00)

Wprowadzenie do terapii trzewnej
Anatomia autonomicznego układu nerwowego
Unerwienie narządów wewnętrznych
Budowa i relacje topograficzne przełyku
Patologie przełyku
Techniki badania i leczenia przełyku
Budowa i relacje topograficzne żołądka
Patologia żołądka
Techniki badania i leczenia żołądka

Moduł I - II dzień (godz.: 9:00-15:00)

Budowa i relacje topograficzne jelita cienkiego
Patologia jelita cienkiego
Techniki badania i leczenia jelita cienkiego
Budowa i relacje topograficzne jelita grubego
Patologia jelita cienkiego
Techniki badania i leczenia jelita grubego
Podsumowanie pracy na układzie pokarmowym

 

Moduł II - I dzień (godz.: 9:00-18:00)

Powtórzenie wiadomości z modułu I
Oddziaływanie na unerwienie narządów wewnętrznych poprzez prace na zwojach nerwowych i nerwie błędnym
Techniki manipulacji górnego odcinka szyjnego
Techniki manipulacji przejścia C/TH
Techniki manipulacji odcinka piersiowego
Techniki manipulacji przejścia TH/L

Moduł II - II dzień (godz.: 9:00-15:00)
Budowa i relacje topograficzne wątroby
Patologia wątroby
Techniki badania i leczenia wątroby Budowa i relacje topograficzne śledziony
Patologia śledziony
Techniki badania i leczenia śledziony
Budowa i relacje anatomiczne trzustki
Patologia trzustki
Techniki badania i leczenia trzustki

 

Moduł III - I dzień (godz.: 9:00-18:00)

Budowa i relacje topograficzne nerek
Patologie nerek
Techniki badania i leczenia nerek
Budowa i relacje topograficzne pęcherza moczowego
Patologie pęcherza moczowego i moczowodów
Techniki leczenia pęcherza moczowego

 

Moduł III - II dzień (godz.: 9:00-15:00)

Budowa układu naczyniowego
Patologia układu naczyniowego
Przykładowe możliwości pracy z układem naczyniowym
Przepukliny ( pępkowe, pachwinowe), rozstęp mięśnia prostego brzucha, - wykład + ćwiczenia praktyczne.
Globalne badanie jamy brzusznej
Testy różnicujące pomiędzy badaniem jamą brzuszną a układem mięśniowo-szkieletowym

 

Moduł IV - I dzień (godz.: 9:00-18:00)

Klatka piersiowa – budowa anatomiczna
Serce –budowa i relacje
Płuca, opłucna – budowa i relacje
Tarczyca – budowa, patologia i badania
Techniki badania i leczenia żeber
Techniki leczenia narządów klatki piersiowej

Moduł IV - II dzień (godz.: 9:00-15:00)

Integracja wiadomości z Modułu I/II/ III i IV
Powtórzenie najważniejszych wiadomości
EGZAMIN: forma pisemna ( test z anatomii, fizjologii i patologii narządów wewnętrznych) oraz forma praktyczna ( 3 pytania losowo wybrane z  przedstawionych technik badania i leczenia narządów wewnętrznych)

 

Patronat medialny:

 

Rezerwację miejsca zapewnia:
Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:
BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "Wisceralna"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w naszych szkoleniach

Już wkrótce ponownie zostaną ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym dysponują Powiatowe Urzędy Pracy

Wsparciem mogą zostać objęci Pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę oraz ich Pracodawcy, m.in. reprezentujący zidentyfikowane w danym powiecie lub województwie zawody deficytowe - wykaz: www.barometrzawodow.pl

Wysokość dofinansowania: od 80%

Z naszej strony oferujemy pomoc w wypelnieniu formalności

 

Oprócz KFS istnieje dodatkowa możliwość dofinansowania dzięki  Bazie Usług Rozwojowych


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.plFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt