facebook

Wczesne rozpoznawanie kliniczne i sonograficzne rozwojowej dysplazji stawów biodrowych

Wczesne rozpoznawanie kliniczne i sonograficzne

rozwojowej dysplazji stawów biodrowych

 

7-8 grudnia 2019 

II edycja: 5-6 września 2020

 

Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl

(Wydział Teologiczny UŚ)

Godziny realizacji: Sobota: 9:00-18:00; niedziela: 9:00-15:00

Baza noclegowa: Nocleg-w-Katowicach

 

Patronat Naukowy

Polskie Towarzystwo Pediatryczne - Oddział Śląski

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

 

Certyfikat INFARMA nr 1432 oraz nr 1433

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 15 pkt. edu.

 

Kierownictwo naukowe i prowadzenie: 

dr n. med. Łukasz Cieliński - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu  

 


Kilka słów o kursie:

Obecnie rośnie liczebność kobiet decydujących się na macierzyństwo w coraz późniejszym wieku, stąd istnieje zwiększone ryzyko pojawienia się poważnych dysfunkcji w organizmie dziecka. Dlatego ważne jest ciągłe doskonalenie, uaktualnianie i konfrontowanie wiedzy i umiejętności specjalistów dziecięcych, zwłaszcza w zakresie wczesnej diagnostyki, ponieważ odpowiednio i szybko zdiagnozowany problem, daje większe szanse na pozytywny wynik leczenia

Formuła kursu jest tak wyważona, aby dostarczyła zarówno teoretycznej (wykłady – budowa i ocena stawu biodrowego), jak i praktycznej wiedzy w oparciu o warsztaty oraz wykonywanie badań ultrasonograficznych na pacjentach przy wykorzystaniu sprzętu najwyższej klasy oraz umiejętności wysokowykwalifikowanych specjalistów. Ponadto zajęcia prowadzone będą w mikrozespołach i są ściśle ukierunkowane na doskonalenie umiejętności praktycznych

Kurs obejmie: wykłady, demonstracje i ćwiczenia na pacjencie. Zajęcia prowadzone są w w mikrogrupach i nastawione na doskonalenie umiejętności praktycznych

Inwestycja w warsztaty zwraca się po wykonaniu zaledwie kilku zabiegów, zaś poszerzona wiedza pozostaje na zawsze
To się opłaca - zwiększasz bezpieczeństwo zabiegu oraz doskonalisz umiejętności diagnostyczne


Kurs unikalny:

Mała grupa szkoleniowa

Stricte praktyczny charakter

Zindywidualizowany tok zajęć

Szeroki zakres omawianych problemów

 

Program kursu:

 

I dzień - sobota (9:00 - 18:00) 

09:00 – 10:30 wykłady
1. Dysplazja stawu biodrowego, typy kliniczne, specyfika badania noworodków, niemowląt i dzieci starszych
2. Anatomia sonograficzna stawu biodrowego noworodka, niemowlęcia i starszego dziecka

10:30-11:00 przerwa

11:00-12:30 wykłady
3. Zasady badania sonograficznego metodą Grafa
- płaszczyzna standardowa
- kluczowe punkty orientacyjne
- identyfikacja struktur anatomicznych
4. Ustalanie linii, kątów alfa i beta, typy, sonometr

12:30-13:00 przerwa

13:00-14:30 ćwiczenia (podział na grupy w zależności od liczby kursantów)
Praktyczna ocena sonogramów: płaszczyzna standardowa, kluczowe punkty orientacyjne, identyfikacja struktur anatomicznych

14:30-15:00 przerwa

15:00-16:30 ćwiczenia (podział na grupy w zależności od liczby kursantów)
Praktyczna ocena sonogramów
- wyznaczanie linii, pomiar kątów alfa i beta
- ustalanie typów sonograficznych

16:30 – 17:00 Badanie USG niemowląt cz.1 - instruktor wykonuje badania, kursanci interpretują
(podział na grupy w zależności od liczby kursantów)
- przygotowanie dziecka i aparatu
- prawidłowa technika badania
- najczęstsze błędy ustawienia głowicy

17:00 – 18:00 Zajęcia praktyczne

 

II dzień - niedziela (9:00 – 15:00)

09:00 – 10:30 wykłady
Sposoby profilaktyki i leczenia dysplazji stawów biodrowych

10:30-11:00 przerwa

11:00 – 12:30 Badanie USG niemowląt cz. 2 - badania sonograficzne pod nadzorem instruktora

12:30-13:00 Przerwa

13:00 – 14:30 Badanie USG niemowląt cz. 3 - badania sonograficzne pod nadzorem instruktora

14:30- 15:00 Test teoretyczny i praktyczny. Zkończenie kursu. Rozdanie certyfikatów..

 

 

Patronat medialny:

 

 

Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto: BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "Dysplazja"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w naszych szkoleniach

Już wkrótce ponownie zostaną ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym dysponują Powiatowe Urzędy Pracy

Wsparciem mogą zostać objęci Pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę oraz ich Pracodawcy, m.in. reprezentujący zidentyfikowane w danym powiecie lub województwie zawody deficytowe - wykaz: www.barometrzawodow.pl

Wysokość dofinansowania: od 80%

Z naszej strony oferujemy pomoc w wypelnieniu formalności


Oprócz KFS istnieje dodatkowa możliwość dofinansowania dzięki Bazie Usług Rozwojowych


 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.plFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt