facebook

Terapia wisceralna: manualne badanie i leczenie

Terapia wisceralna: manualne badanie i leczenie

 

17-18 listopada 2018; 24-25 listopada 2018; 15-16 grudnia 2018; 12-13 stycznia 2019 - Katowice  

 

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
Polskie Towarzystwo Neurologiczne - Oddział Śląski

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 40 pkt. edu.

 

Rada naukowa i prowadzenie:
DO Jacek Buchta – Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach  - uzyskany tytuł: magister fizjoterapii. Absolwent European School of Osteopathy Boxley w Wielkiej Brytanii – 4-letnie studia podyplomowe
na kierunku medycyny osteopatycznej zakończonych nadaniem tytuły Dyplomowanego Osteopaty – D.O. Obecnie prowadzi gabinet w Katowicach i jest wykładowcą na uczelni AJD w Częstochowie i GWSH w Katowicach na kierunku fizjoterapii. Mimo ukończonych studiów chętnie bierze udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu osteopatii cały czas podwyższając swoje umiejętności

 

Kilka słów o kursie:

Szkolenie oparte o dokładną anatomię narządów wewnętrznych oraz relacje ze strukturami kostnymi oraz mięśniowymi. Każdy narząd przedstawiony jest w tym samym schemacie (anatomia, fizjologia, patologia, techniki badania, techniki leczenia), co pozwala nie tylko na zrozumienie problemu lokalnego, ale również na ocenę relacji między strukturami. Podczas szkolenia zostaną poruszone tematy takie jak: wpływ przełyku na dolegliwości bólowe odcinka szyjnego, relacje narządów wewnętrznych do odcinka piersiowego, jak również zależności między nerkami a bólem podczas wyprostu w odcinku lędźwiowym. Szkolenie jest w 70 % praktyczne i nie zabraknie na nim technik mobilizacji, manipulacji kręgosłupa, które mają wpływ na unerwienie autonomiczne

 

Kurs realizowany podczas 4 zjazdów (każdy obejmuje 2 dni - sobota/niedziela)

Podczas szkolenia stosowane są ćwiczenia praktyczne, pokazy i demonstracje w celu zaangażowania uczestników szkolenia do aktywnego w nim uczestnictwa

Forma warsztatowa umożliwia wielokrotne przećwiczenie poznanych metod pod fachowym okiem doświadczonego instruktora

Szkolenie realizowane jest w małych grupach szkoleniowych a indywidualizacja formy i treści przekazywanej wiedzy korzystnie wpływa na końcowy rezultat szkolenia

 

Program kursu:

Moduł I - I dzień (godz.: 9:00-18:00)

Wprowadzenie do terapii trzewnej
Anatomia autonomicznego układu nerwowego
Unerwienie narządów wewnętrznych
Budowa i relacje topograficzne przełyku
Patologie przełyku
Techniki badania i leczenia przełyku
Budowa i relacje topograficzne żołądka
Patologia żołądka
Techniki badania i leczenia żołądka

Moduł I - II dzień (godz.: 9:00-15:00)

Budowa i relacje topograficzne jelita cienkiego
Patologia jelita cienkiego
Techniki badania i leczenia jelita cienkiego
Budowa i relacje topograficzne jelita grubego
Patologia jelita cienkiego
Techniki badania i leczenia jelita grubego
Podsumowanie pracy na układzie pokarmowym

 

Moduł II - I dzień (godz.: 9:00-18:00)

Powtórzenie wiadomości z modułu I
Oddziaływanie na unerwienie narządów wewnętrznych poprzez prace na zwojach nerwowych i nerwie błędnym
Techniki manipulacji górnego odcinka szyjnego
Techniki manipulacji przejścia C/TH
Techniki manipulacji odcinka piersiowego
Techniki manipulacji przejścia TH/L

Moduł II - II dzień (godz.: 9:00-15:00)
Budowa i relacje topograficzne wątroby
Patologia wątroby
Techniki badania i leczenia wątroby Budowa i relacje topograficzne śledziony
Patologia śledziony
Techniki badania i leczenia śledziony
Budowa i relacje anatomiczne trzustki
Patologia trzustki
Techniki badania i leczenia trzustki

 

Moduł III - I dzień (godz.: 9:00-18:00)

Budowa i relacje topograficzne nerek
Patologie nerek
Techniki badania i leczenia nerek
Budowa i relacje topograficzne pęcherza moczowego
Patologie pęcherza moczowego i moczowodów
Techniki leczenia pęcherza moczowego

 

Moduł III - II dzień (godz.: 9:00-15:00)

Budowa układu naczyniowego
Patologia układu naczyniowego
Przykładowe możliwości pracy z układem naczyniowym
Przepukliny ( pępkowe, pachwinowe), rozstęp mięśnia prostego brzucha, - wykład + ćwiczenia praktyczne.
Globalne badanie jamy brzusznej
Testy różnicujące pomiędzy badaniem jamą brzuszną a układem mięśniowo-szkieletowym

 

Moduł IV - I dzień (godz.: 9:00-15:00)

Klatka piersiowa – budowa anatomiczna
Serce –budowa i relacje
Płuca, opłucna – budowa i relacje
Tarczyca – budowa, patologia i badania
Techniki badania i leczenia żeber
Techniki leczenia narządów klatki piersiowej

Moduł IV - II dzień (godz.: 9:00-15:00)

Integracja wiadomości z Modułu I/II/ III i IV
Powtórzenie najważniejszych wiadomości
EGZAMIN: forma pisemna ( test z anatomii, fizjologii i patologii narządów wewnętrznych) oraz forma praktyczna ( 3 pytania losowo wybrane z  przedstawionych technik badania i leczenia narządów wewnętrznych)

 

Patronat medialny:

 

Rezerwację miejsca zapewnia:
Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:
BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "Wisceralna"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w naszych szkoleniach

Już wkrótce ponownie zostaną ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym dysponują Powiatowe Urzędy Pracy

Wsparciem mogą zostać objęci Pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę oraz ich Pracodawcy, m.in. reprezentujący zidentyfikowane w danym powiecie lub województwie zawody deficytowe - wykaz: www.barometrzawodow.pl

Wysokość dofinansowania: od 80%

Z naszej strony oferujemy pomoc w wypelnieniu formalności

 

Oprócz KFS istnieje dodatkowa możliwość dofinansowania dzięki  Bazie Usług Rozwojowych


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.plFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT