facebook

Stopa dziecka w łańcuchu kinematycznym kończyny dolnej

 

Stopa dziecka w łańcuchu kinematycznym kończyny dolnej

– diagnoza, prognoza, terapia

 

16-17 listopada 2019

II edycja: 12-13 grudnia 2020

 

Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl

(Wydział Teologiczny UŚ)

Godziny realizacji: Sobota: 9:00-18:00; niedziela: 9:00-15:00

Baza noclegowa: Nocleg-w-Katowicach

 

 

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

Polskie Towarzystwo Neurologiczne - Oddział Śląski

Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Oddział Śląski

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 15 pkt.edu.

Certyfikat INFARMA nr 1531

 

Prowadzenie:

mgr Kinga Stós - Fizjoterapeuta, pracownik m.in., szpitala rehabilitacyjnego, oddziału dla dzieci i młodzieży, gdzie prowadzi działania terapeutyczne i dydaktyczne. Obecnie w trakcie specjalizacji z fizjoterapii. Nie poprzestaje na codziennej pracy lecz współpracując z organizacjami pozarządowymi, jak Fundacja Aktywnej Rehabilitacji  czy Stowarzyszenie Chorych z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową, poszerza swój zawodowy zasięg.
Absolwentka Śląskiego UFizjoterapeuta, pracownik m.in., szpitala rehabilitacyjnego, oddziału dla dzieci i młodzieży, gdzie prowadzi działania terapeutyczne i dydaktyczne. Obecnie w trakcie specjalizacji z fizjoterapii. Nie poprzestaje na codziennej pracy lecz współpracując z organizacjami pozarządowymi, jak Fundacja Aktywnej Rehabilitacji  czy Stowarzyszenie Chorych z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową, poszerza swój zawodowy zasięg.
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na Wydziale Opieki Zdrowotnej. Uczestniczyła w specjalistycznych kursach certyfikowanych (m.in. terapia craniosacralna Upledgera, NDT Bobath, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, Dynamic Neuromuscular Stabilization, Kinesiology Taping, Wielowymiarowa Terapia Manualna Stóp, Trójwymiarowa Korekcja Skolioz Lehnert-Schroth, Neuromuscular Activation), szkoleniach i konferencjach naukowych dotyczących rozwoju, dojrzewania i egzystencji człowieka, towarzyszącym tym procesom zaburzeniom, sposobom ich zapobiegania i terapii. Specjalizuje się w neurorozwojowej terapii dziecięcej. Współtwórca studia rekreacji ruchowej nordic walking Open2walk gdzie wiele lat była instruktorem. Obecnie prowadzi własną praktykę fizjoterapeutyczną. Ma doświadczenie w prowadzeniu interaktywnych wykładów, warsztatów i prezentacji. Już od czasu studiów w obszarze jej zainteresowań znajdują się działania mające na celu możliwie jak najlepsze funkcjonowanie pacjentów oraz profilaktyka związana głównie ze stroną ruchową człowieka

 

Partnerzy:

     PZOZ ORO     

 

Kilka słów o kursie:

Stopa ludzka ze względu na budowę i pełnione funkcje należy do jednego z najbardziej złożonych elementów aparatu ruchu. W ogromnym stopniu od jej kondycji zależy prawidłowa postawa, lokomocja, koordynacja ruchowa i równowaga. Nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu stóp będą wpływały na zaburzenia w wymienionych obszarach.
W organizmie dziecka, dysfunkcje w tym obszarze dobrze zdiagnozowane i poprowadzone właściwymi narzędziami terapeutycznymi mają duża szansę na skuteczną poprawę w procesie rozwoju. Dlatego też ta problematyka jest szczególnie ważna dla specjalistów zajmujących się diagnostyką i terapią narządu ruchu – rehabilitantów i fizjoterapeutów.
Kurs stanowi przedstawienie założeń neurorozwojowej koncepcji terapii stóp dziecka, przypomnienie głównych struktur anatomicznych stopy, rozróżnienie wad stóp ze względu na ich etiologię, prześledzenie rentgenogramów i rycin, wyjaśnienie mechanizmu powstawania niektórych deformacji, przedstawienie metod pracy z pacjentem pediatrycznym.
Program kursu obejmuje szeroki zakres omawianych problemów oraz technik diagnostycznych i terapeutycznych a także uniwersalne metody  terapii manualnej stopy niemowlęcia i dziecka

 

Kurs unikalny:

Mała grupa szkoleniowa
Stricte praktyczny charakter
Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów z różnych grup wiekowych tj. niemowląt, dzieci z różnymi zespołami neuro-ortopedycznymi
Zindywidualizowany tok zajęć
Szeroki zakres omawianych problemów
Szeroki wachlarz technik diagnostycznych i terapeutycznych
Nauczenie uniwersalnych metod terapii manualnej stopy dziecka    

 

Program kursu:

I dzień - sobota - (godz.: 9:00-18:00)

II dzień - niedziela - (godz.: 9:00-15:00)

I dzień - sobota (9:00 - 18:00)
9:00-10:30 Anatomia stopy – budowa prawidłowa, omówienie zaistniałych patologii wrodzonych (płasko-koślawość, końsko-szpotawość, przywiedzenie przodostopia)
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25   Anatomia topograficzna – określanie struktur istotnych dla przeprowadzenia diagnozy i terapii w obrębie stopy
11:25-11:35 Przerwa
11:35-12:00 Rozwój wzorców motorycznych w obrębie stopy i kończyny dolnej w ujęciu neurorozwojowym – uwzględnienie wzorców prawidłowych i nieprawidłowych
12:00-13:00 Wpływ zaistniałych patologii wrodzonych na łańcuch biokinematyczny kończyny dolnej
13:00-14:00 Omówienie etapów kształtowania wysklepienia z uwzględnieniem osteogenezy
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30  Diagnozowanie i prognozowanie rozwoju prawidłowego wysklepienia lub rozwoju zaburzeń w jego obrębie
16:30-16:45 Przerwa
16:45-18:00 Badanie dziecka – arkusz oceny (niemowlęta, dzieci starsze)

II dzień - niedziela (9:00 - 15:00)
9:00-10:10 Stopa płasko-koślawa; stopa końsko-szpotawa – podejście terapeutyczne, chwyty mobilizacyjne, stymulacja stopy, bandażowanie funkcjonalne (ćwiczenia na lalkach i w parach)
10:00-10:10 Przerwa
10:10-12:00 Stopa piętowa oraz stopa sierpowata – j.w
12:00-12:15 Przerwa
12:15-13:15 Współczesne możliwości badań na sprzęcie diagnostycznym oraz doboru przedmiotów zaopatrzenia zindywidualizowanego
13:15-14:30 Zajęcia praktyczne
14:30-15:00 Podsumowanie  - Egzamin - Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów

 

Patronat medialny:

 

 

RELACJA Z POPRZEDNIEJ EDYCJI

 

Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:

BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "Terapia stopy dziecka"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w naszych szkoleniach

Już wkrótce ponownie zostaną ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym dysponują Powiatowe Urzędy Pracy

Wsparciem mogą zostać objęci Pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę oraz ich Pracodawcy, m.in. reprezentujący zidentyfikowane w danym powiecie lub województwie zawody deficytowe - wykaz: www.barometrzawodow.pl

Wysokość dofinansowania: od 80%

Z naszej strony oferujemy pomoc w wypelnieniu formalności

 

Oprócz KFS istnieje dodatkowa możliwość dofinansowania dzięki  Bazie Usług Rozwojowych

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.pl

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt