facebook

. Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF jako narzędzia diagnozy, terapii i ewaluacji działań medycznych

Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności
i Zdrowia ICF jako narzędzia diagnozy, terapii i ewaluacji działań medycznych

 

30-31 maja 2020

 

Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl

(Wydział Teologiczny UŚ)

Godziny realizacji: Sobota: 9:00-18:00; niedziela: 9:00-15:00

Baza noclegowa: Nocleg-w-Katowicach

 

Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska

 

Kierownictwo naukowe i prowadzenie

dr n. o zdr. Aneta Skworc -  fizjoterapeuta neurorozwojowy w Centrum Edukacji
i Rehabilitacji w Zabrzu. Wykładowca akademicki na Wydziale Medycznym na kierunku Fizjoterapia w GWSH w Katowicach. Absolwentka kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej między innymi kursu NDT Bobath – podstawowego oraz Baby, ocena jakości globalnych ruchów wg Prechtl`a, NBAS (Skala Oceny Zachowania Noworodka według Brazelton'a),  Halliwick, Kinesiology taping, Trójpłaszczyznowa terapia stóp oraz AFE (Zwiększanie przepływu wydechowego i wdechowego / Augmentation du Flux Expiratoire). Wieloletni staż pracy z dziećmi. Współorganizator szkoleń warsztatowych oraz lider na kursie NDT- Bobath. Autorka licznych publikacji z zakresu fizjoterapii w czasopismach krajowych
i zagranicznych

 

Kilka słów o kursie:

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, pedagogów, psychologów, logopedów, pracowników socjalnych oraz studentów wszystkich tych specjalności. 
W czasie kursu uczestnicy zostaną zapoznani z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health) jej budową, możliwościami wykorzystania
w diagnozowaniu pacjentów, pracy terapeutycznej i ewaluacji własnych działań. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafił stosować Klasyfikację i tworzyć
w oparciu o Klasyfikację arkusze diagnostyczne i plany terapeutyczne oraz medyczne

Celem kursu jest:

1. Zapoznanie uczestników z budową i sposobami wykorzystania Międzynarodowej. Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności  i Zdrowia.
2. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania Klasyfikacji w diagnozie, planowaniu terapii i ocenie efektywności działań w obszarze medycznym.
3. Wskazanie uniwersalnego charakteru Klasyfikacji dla różnych specjalistów pracujących z ludźmi

 

Program kursu:


I DZIEŃ
9:00-9:30 Wprowadzenie do ICF. Historia powstania. Potrzeba zastosowania
9:30-10:00 Doświadczenia w stosowaniu w innych krajach
10:00-10:30 Interakcyjny model diagnozy
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25  Podstawowe pojęcia stosowane w ICF
11:25-11:35 Przerwa
11:35-13:00 Struktura Klasyfikacji. Ćwiczenia praktyczne
13:00-14:00 Kwalifikatory źródłem informacji o sposobie funkcjonowania pacjenta (zdolność, wykonanie, czynnik środowiskowy) Wykorzystanie kodów ICF do opisu pacjenta
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30 Ćwiczenia praktyczne
16:30-16:45 Przerwa
16:45-18:00 Możliwości wykorzystywania ICF – przegląd wykorzystywanych narzędzi w Polsce i na świecie, strony internetowe, narzędzia. Podsumowanie dnia – odpowiedzi na pytania uczestników

II DZIEŃ
9:00-10:00 Rehabilitacja, jej cechy i schemat postępowania
10:00-10:10 Przerwa
10:10-11:30 Konstruowanie narzędzi diagnostycznych w oparciu o ICF. Ćwiczenia praktyczne
11:30-12:30  Konstruowanie planu terapeutycznego w oparciu o ICF. Ćwiczenia praktyczne
12:30-12:40 Przerwa
12:40-13:30 Ocena efektywności działań terapeutycznych za pomocą ICF
13:30-14:00 Plusy i minusy klasyfikacji
14:00-14:30 Podsumowanie dnia – odpowiedzi na pytania uczestników
14:30-15:00 Egzamin

 

Patronat medialny:

 

 

Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:

BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "ICF"


Możliwość dofinansowania szkolenia

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.pl


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO: RODO w MSPFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt