facebook

Ultrasonografia interwencyjna - Iniekcje dostawowe i okołostawowe pod kontrolą USG

 

Ultrasonografia interwencyjna. Iniekcje dostawowe pod kontrolą USG

 

9-10 czerwiec 2018 - Katowice

24-25 listopad 2018 - Katowice

Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl

 

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Neurologiczne - Oddział Śląski

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 15 pkt. edu.

 

Rada naukowa i prowadzenie:

lek. med. Michał Stępowski - specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - pasjonata z wieloletnim doświadczeniem

 

Kilka słów o kursie:

W ramach jednego kursu jest możliwość utrwalenia / skonfrontowania praktycznych umiejętności wykonywania USG oraz nauczenia się wykonania iniekcji dostawowych

Kurs typowo praktyczny - z naciskiem na dysfunkcje najczęściej występujące - dotyczące stawów: kolanowy, skokowy, barkowy a także w stopniu ograniczonym biodrowy, łokieć 

Inwestycja w warsztaty zwraca się po wykonaniu zaledwie kilku zabiegów, zaś nabyta wiedza pozostaje na zawsze

To się opłaca - zwiększasz bezpieczeństwo zabiegu oraz doskonalisz umiejętności diagnostyczne

Kurs unikalny:

Mała grupa szkoleniowa - stricte praktyczny charakter

Zajęcia praktyczne - zindywidualizowany tok zajęć - szeroki zakres omawianych problemów

Warsztaty realizowane w mikrogrupach (max. 3 osoby) a każde stanowisko wyposażone w aparat USG, fantom
 

Program kursu:

 

I dzień - sobota (godz.: 9:00 - 18:00)

 

1. Podstawy diagnostyki USG
2. Charakterystyka obrazu ultrasonograficznego poszczególnych tkanek układu mięśniowo-szkieletowego i ich najczęstszych patologii
3. Rodzaje zabiegów wykonywanych pod kontrolą USG, wskazania i przeciwskazania do ich wykonania. Przygotowanie do wykonania zabiegu – czym należy dysponować, aby właściwie wykonać zabieg, zagadnienia aseptyki i stosowania znieczulenia
4. Ćwiczenia praktyczne (na fantomie) – sposoby uwidocznienia tkanek (pozycje głowicy), sposoby wprowadzania igły, dobór kąta wprowadzenia igły
5. Wykłady:

6. Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG w obrębie „barku” (punkcje kaletki, podawanie leków do kaletki podbarkowej, stawu ramiennego stawu barkowo-obojczykowego, usuwanie zwapnień z pierścienia rotatorów)
7. Zajęcia praktyczne z obrazowania USG tkanek „barku” (wzajemne wykonywanie badań). Ćwiczenia na fantomach
8. Wykład: anatomia stawu łokciowego i jego okolicy, obrazowanie tkanek stawu łokciowego w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (jama stawu, wspólny przyczep prostowników, wspólny przyczep zginaczy, kaletka wyrostka łokciowego). Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG w obrębie stawu łokciowego 
 9. Wykład: anatomia nadgarstka i ręki, obrazowanie tkanek nadgarstka  ręki w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (przestrzeń jam stawów nadgarstka i ręki, przedziały ścięgien prostowników i zginaczy, kompleks chrząstki trójkątnej, najczęstsze lokalizacje ganglionów). Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG (punkcje ganglionów, podawanie leków do stawów nadgarstka i ręki oraz do przedziałów ścięgien – I przedział prostowników, pochewki zginaczy)    
10. Zajęcia praktyczne z obrazowania USG tkanek stawu łokciowego, nadgarstka i ręki (wzajemne wykonywanie badań)                                                                                                                                                                                               

 

II dzień - niedziela (godz.: 9:00 - 15:00)

 

1. Wykład: anatomia stawu kolanowego, obrazowanie tkanek stawu kolanowego w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (jama stawu – zachyłek nadrzepkowy, kaletki i lokalizacja najczęstszych torbieli okolicy stawu, ścięgna i ich przyczepy w okolicy stawu). Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG (punkcje stawu, podawanie leków do stawu, punkcje kaletek i torbieli, ostrzykiwanie okolicy przyczepów ścięgien  
 2.Zajęcia praktyczne z obrazowania tkanek miękkich stawu kolanowego (wzajemne wykonywanie badań). Ćwiczenia na fantomach    
3.Wykład: anatomia, obrazowanie tkanek, najczęstsze patologie i prezentacja zabiegów pod kontrolą USG w zakresie:                                                                                                                                                                                           a) stawu biodrowego – jama stawu, przyczepy mięśniowe w okolicy stawu biodrowego, kaletki
maziowe w okolicy stawu;  
b) stawu skokowego i stopy – przestrzeń jam stawu skokowego górnego i dolnego, stawów stopy,
przedziały ścięgien prostowników i zginaczy, końcowy odcinek ścięgna Achillesa i kaletki w jego okolicy, rozcięgno podeszwowe;
c) tkanki miękkie uda i podudzia;
d) stawy międzywyrostkowe kręgosłupa (odcinek L-S)
4. Zajęcia praktyczne z obrazowania tkanek miękkich stawu biodrowego, skokowego i stopy oraz tkanek miękkich uda i podudzia (wzajemne wykonywanie badań)
5. Ćwiczenia na fantomach
6. Egzamin praktyczny

 

Patronat medialny:

    

 

RELACJA Z POPRZEDNIEJ EDYCJI

 

Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:

BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "Iniekcje dostawowe"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w naszych szkoleniach

Już wkrótce ponownie zostaną ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym dysponują Powiatowe Urzędy Pracy

Wsparciem mogą zostać objęci Pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę oraz ich Pracodawcy, m.in. reprezentujący zidentyfikowane w danym powiecie lub województwie zawody deficytowe - wykaz: www.barometrzawodow.pl

Wysokość dofinansowania: od 80%

Z naszej strony oferujemy pomoc w wypelnieniu formalności

 

Oprócz KFS istnieje dodatkowa możliwość dofinansowania dzięki  Bazie Usług Rozwojowych

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.plFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym tylko na potrzeby realizacji szkolenia

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT