facebook

Zastosowanie koncepcji PNF w rehabilitacji narządu ruchu – intensywne szkolenie z warsztatami

Zastosowanie koncepcji PNF w rehabilitacji narządu ruchu

 

– intensywne szkolenie z warsztatami 

 

30 listopada - 1 grudnia 2019, 14-15 grudnia 2019 

II edycja: 10-11 października 2020, 28-29 listopada 2020, 5-6 grudnia 2020

 

Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl

(Wydział Teologiczny UŚ)

Godziny realizacji: Sobota: 8:00-18:00; niedziela: 8:00-18:00

Baza noclegowa: Nocleg-w-Katowicach

 

Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 40 pkt.edu.

Certyfikat INFARMA nr 1528 oraz nr 1529

 

Rada naukowa i prowadzenie:

dr Alicja Fąfara - fizjoterapeuta -  Asystent w Instytucie Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Autorka licznych publikacji naukowych. Certyfikowany terapeuta PNF, terapii manualnej oraz NDT-Bobath. Doświadczony fizjoterapeuta z Centrum Leczenia Artrogrypozy w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

 

Kilka słów o szkoleniu: 

Rehabilitacja narządów ruchu z wykorzystaniem elementów metody PNF cieszy się obecnie uznaniem fizjoterapeutów na całym świecie. 

Polski system edukacji fizjoterapeutów  przedstawienia PNF w ograniczonym zakresie, niewystarczającym do wykorzystywania metody w praktyce zawodowej. 

Zastosowanie koncepcji PNF w połączeniu z badaniem czynnościowym, terapią manualną, otwiera szczególne możliwości rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi i/lub zaburzeniami neurologicznymi. Tak skojarzona fizjoterapia to motywujące i szybkie działanie, które odbudowuje upośledzone i utracone funkcje, skraca czas powrotu pacjenta do zdrowia.

Celem szkolenia jest nauczenie fizjoterapeutów praktycznego zastosowania techniki PNF w usprawnianiu narządu ruchu. Szkolenie umożliwi im ocenę pacjenta na poziomie uszkodzeń struktury i funkcji oraz zaplanowanie postępowania terapeutycznego z wykorzystaniem elementów koncepcji PNF w różnych jednostkach chorobowych.


 

Program szkolenia: 

I ZJAZD
I DZIEŃ

8:00-10:30 Przedstawienie koncepcji PNF- możliwości zastosowania w praktyce fizjoterapeutycznej
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25 Omówienie zasad głównych torowania w koncepcji PNF:
a) część teoretyczna
b) część praktyczna
11:25-11:35 Przerwa
11:35-12:00 Kontrola motoryczna i jej wyznaczniki- część I
12:00-13:00 Panel dyskusyjny
13:00-14:00 Kontrola motoryczna i jej wyznaczniki- część I-cd
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30 Wzorce ruchowe łopatki miednicy:
a) część teoretyczna
b) część praktyczna
16:30-16:45 Przerwa
16:45-17:30 Wzorce ruchowe kończyny górnej
a) część teoretyczna
b) część praktyczna

17:30-18:00 Kontrola motoryczna i jej wyznaczniki – część II

II DZIEŃ

8:00-9:00 Wprowadzenie do technik stosowanych w koncepcji PNF
9:00-10:00 Wzorce ruchowe łopatki i miednicy- trening z wykorzystaniem technik
10:00-10:15 Przerwa
10:15-11:00 Techniki PNF- kontynuacja
11:00-11:30 Wzorce kończyny dolnej
a) część teoretyczna
b) część praktyczna

11:30-12:00  1.Prezentacja pacjenta neurologicznego: analiza obrazu klinicznego i dostosowanie terapii z uwzględnieniem elementów koncepcji PNF
12:00-12:15 Przerwa
12:15-12:30 Prezentacja pacjenta neurologicznego: analiza obrazu klinicznego i dostosowanie terapii z uwzględnieniem elementów koncepcji PNF- cd
12:30-13:00 Techniki PNF- kontynuacja

13:00-14:00 Techniki PNF- kontynuacja – cd

14:00-14:30 Przerwa

14:30-15:00 Wzorce kończyny górnej, kończyny dolnej- trening

15:00-15:30 Wzorce kończyny górnej, kończyny dolnej- trening –cd

15:30-16:00 Ocena pacjenta  w zakresie uszkodzenia struktury, funkcji/aktywności

16:00-00-16:15 Przerwa

16:15-18:00 Praca na macie- praktyczny trening aktywności na materacu

 

II ZJAZD

I DZIEŃ

8:00-9:00 Analiza i trening chodu – wprowadzenie teoretyczne
9:00-11:00 Praktyczne aspekty reedukacji chodu
11:00-11:15 Przerwa
11:15-14:00 Trening praktyczny

14:00-14:30 Przerwa obiadowa

14:30-15:30 Prezentacja pacjenta ortopedycznego – wykorzystanie elementów koncepcji PNF w terapii
15:30-16:30 Wzorce tułowia- chopping i lifting

16:30-16:45 Przerwa

16:45-17:00 Trening praktyczny wzorców ruchowych
17:00-18:00 Planowanie ocena postępów terapii

II DZIEŃ

8:00-10:30 Trening umiejętności praktycznych
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25  Reedukacja chodu – kontynuacja
11:25-11:35 Przerwa
11:35-13:00 Zastosowanie elementów koncepcji PNF w terapii konkretnych pacjentów
13:00-14:00  Wzorce odcinka szyjnego - a) część teoretyczna / b) część praktyczna
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30  Wzorce odcinka szyjnego - a) część teoretyczna / b) część praktyczna – cd
16:30-16:45 Przerwa
16:45-17:30  Wzorce odcinka szyjnego - a) część teoretyczna / b) część praktyczna – cd

17:30-18:00 Podsumowanie, egzamin

 

 

Patronat medialny:

 

Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:

BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "PNF"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w naszych szkoleniach

Już wkrótce ponownie zostaną ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym dysponują Powiatowe Urzędy Pracy

Wsparciem mogą zostać objęci Pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę oraz ich Pracodawcy, m.in. reprezentujący zidentyfikowane w danym powiecie lub województwie zawody deficytowe - wykaz: www.barometrzawodow.pl

Wysokość dofinansowania: od 80%

Z naszej strony oferujemy pomoc w wypelnieniu formalności

 

Oprócz KFS istnieje dodatkowa możliwość dofinansowania dzięki  Bazie Usług Rozwojowych

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.pl  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt