facebook

. Terapia wisceralna. Diagnostyka i rehabilitacja blizn

 

Terapia wisceralna. Diagnostyka i rehabilitacja blizn

 

19-20 września 2020, 10-11 października 2020, 7-8 listopada 2020, 19-20 grudnia 2020 - Katowice

Godziny realizacji: Sobota: 9:00-18:00; niedziela: 9:00-15:00

 

Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl

(Wydział Teologiczny UŚ)

Baza noclegowa: Nocleg-w-Katowicach

 

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
Polskie Towarzystwo Neurologiczne - Oddział Śląski

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska

Certyfikat INFARMA nr 2637

 

 

Rada naukowa i prowadzenie:

mgr Agnieszka Świerczak - Heinze - magister rehabilitacji ruchowej oraz dyplomowany osteopata. Absolwentka: A.T. Still Academy Italia – Szkoła Osteopatii przy Uniwersytecie w Bari ukończona tytułem D.O. dyplomowanego osteopaty. II Uniwersytet im. Federico II Neapol ukończony tytułem magistra fizjoterapii. Szkoła dla Terapeutów Rehabilitacji Włoskiego Stowarzyszenia Terapii Spastyczności ukończona tytułem terapeutki rehabilitacji. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu – kierunek rehabilitacja ruchowa ukończona tytułem magistra rehabilitacji ruchowej.
 

Kilka słów o kursie:

Szkolenie oparte o dokładną anatomię narządów wewnętrznych oraz relacje ze strukturami kostnymi oraz mięśniowymi. Zależności występowania dolegliwości bólowych od narządów wewnętrznych. Każdy narząd przedstawiony jest w tym samym schemacie (anatomia, fizjologia, patologia, diagnostyka z różnych regionów ciała, techniki badania, techniki leczenia), co pozwala nie tylko na zrozumienie problemu lokalnego, ale również na ocenę relacji między strukturami. Podczas szkolenia zostaną poruszone tematy takie jak: wpływ przełyku na dolegliwości bólowe odcinka szyjnego i ramion, relacje narządów wewnętrznych do odcinka piersiowego, lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa. Zależności między nerkami a bólem w odcinku lędźwiowym. Szkolenie jest w 70 % praktyczne i nie zabraknie na nim technik mobilizacji, manipulacji narządu ruchu, które mają wpływ na unerwienie współczulne i przywspółczulne

 

Kurs realizowany podczas 4 zjazdów (każdy obejmuje 2 dni - sobota/niedziela)

Podczas szkolenia stosowane są ćwiczenia praktyczne, pokazy i demonstracje w celu zaangażowania uczestników szkolenia do aktywnego w nim uczestnictwa

Forma warsztatowa umożliwia wielokrotne przećwiczenie poznanych metod pod fachowym okiem doświadczonego instruktora

Szkolenie realizowane jest w małych grupach szkoleniowych a indywidualizacja formy i treści przekazywanej wiedzy korzystnie wpływa na końcowy rezultat szkolenia

 

Program kursu:

 

Moduł I –Autonomiczny układ nerwowy, przełyk, żołądek, wątroba, śledziona, trzustki

I DZIEŃ
9:00-9:30 Wprowadzenie do terapii trzewnej
9:30-10:00 Anatomia autonomicznego układu nerwowego
10:00-10:30 Unerwienie narządów wewnętrznych
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:00 Budowa i relacje topograficzne przełyku
11:00-11:35   Patologie przełyku
11:35-12:00 Techniki badania i leczenia przełyku
12:00-12:30 Budowa i relacje topograficzne żołądka
12:30-13:00 Patologia żołądka
13:00-13:30 Techniki badania i leczenia żołądka
13:30-14:00 Budowa i relacje topograficzne wątroby
14:00-14:30 Przerwa
14:30-15:00  Patologia wątroby
15:00-16:30 Techniki badania i leczenia wątroby
16:30-16:45 Przerwa
16:45-18:00 Techniki badania i leczenia wątroby – cd

II DZIEŃ
9:00-9:30 Budowa i relacje topograficzne śledziony
9:30-10:00 Patologia śledziony
10:00-10:10 Przerwa
10:10-11:30 Techniki badania i leczenia śledziony
11:30-12:30  Budowa i relacje anatomiczne trzustki
12:30-12:40 Przerwa
12:40-13:40 Patologia trzustki
13:40-15:00 Techniki badania i leczenia trzustki

 

 

Moduł II – Jelito cienkie i grube, praca na autonomicznym układzie nerwowym

I DZIEŃ
9:00-9:30 Powtórzenie wiadomości z poprzedniego modułu
9:30-10:00 Budowa i relacje topograficzne jelita cienkiego
10:00-10:30 Patologia jelita cienkiego
10:30-10:40 Przerwa
10:40-13:00 Techniki badania i leczenia jelita cienkiego
13:00-13:30 Budowa i relacje topograficzne jelita grubego 
13:30-14:00 Patologia jelita grubego
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30  Techniki badania i leczenia jelita grubego
16:30-16:45 Przerwa
16:45-18:00 Oddziaływanie na unerwienie narządów wewnętrznych poprzez prace na
zwojach nerwowych , nerwie błędnym i przeponowym

II DZIEŃ
9:00-10:00 Techniki manipulacji górnego odcinka szyjnego
10:00-10:10 Przerwa
10:10-11:30 Techniki manipulacji przejścia C/TH
11:30-12:30  Techniki manipulacji odcinka piersiowego
12:30-12:40 Przerwa
12:40-13:40 Techniki manipulacji przejścia TH/L
13:40-15:00  Techniki manipulacji – doskonalenie technik

Moduł  III – Klatka piersiowa, układ moczowo-płciowy, dno miednicy

I DZIEŃ
9:00-9:30 Powtórzenie wiadomości z poprzedniego modułu
9:30-10:00 Klatka piersiowa – budowa anatomiczna
10:00-10:30 Śródpiersie –budowa i relacje
10:30-10:40 Przerwa
10:40-13:00 Techniki badania i manipulacji
13:00-13:30 Płuca, opłucna – budowa i relacje
13:30-14:00 Tarczyca – badanie i relacje z obręczą barkową
14:00-14:30 Przerwa
14:30-15:15 Techniki badania i leczenia żeber
15:15-16:00 Techniki leczenia narządów klatki piersiowej
16:00-16:30 Budowa i relacje topograficzne nerek
16:30-16:45 Przerwa
16:45-17:00 Patologie nerek
17:00-18:00 Techniki badania i leczenia nerek

II DZIEŃ
9:00-9:30 Budowa i relacje topograficzne pęcherza moczowego
9:30-10:00 Patologie pęcherza moczowego i moczowodów
10:00-10:10 Przerwa
10:10-12:30 Techniki leczenia pęcherza moczowego
12:30-12:40 Przerwa
12:40-15:00  Anatomia dna miednicy, techniki badania i manipulacji

Moduł IV - Diagnostyka i rehabilitacja blizn

I DZIEŃ

Część teoretyczna i praktyczna

9:00-9:30 Relacja powięź -skóra-blizna
9:30-10:30 Rodzaje blizn
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25  Zależności między blizną a wadami postawy
11:25-11:35 Przerwa
11:35-12:30 Od blizny fizycznej po emocjonalną
12:30-14:00  Przedstawienie przypadków klinicznych
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30 Część praktyczna: Obserwacja, ocena i badanie dotykowe tkanki
16:30-16:45 Przerwa
16:45-18:00 Część praktyczna: Mobilizacja aktywna i pasywna blizn

II DZIEŃ

9:00-10:00 Część praktyczna:  Wykorzystanie  „gua sha” i  baniek próżniowych w pracy z blizną
10:00-10:10 Przerwa
10:10-12:30 Zajęcia praktyczne
12:30-12:40 Przerwa
12:40-15:00 Zajęcia praktyczne

 

Patronat medialny:

 

Rezerwację miejsca zapewnia:
Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:
BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "Wisceralna"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO: RODO w MSP PaktFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt