facebook

. Terapia wisceralna. Diagnostyka i rehabilitacja blizn

 

Terapia wisceralna. Diagnostyka i rehabilitacja blizn

 

7-8 listopada 2020, 19-20 grudnia 2020

Godziny realizacji: Sobota: 9:00-18:00; niedziela: 9:00-15:00

 

Miejsce realizacji: Obiekt konferencyjny: ul. Jordana 18 - Katowice - jordana18.katowice.pl

(Wydział Teologiczny UŚ)

Baza noclegowa: Nocleg-w-Katowicach

 

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
Polskie Towarzystwo Neurologiczne - Oddział Śląski

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska

Certyfikat INFARMA nr 2637

Rada naukowa i prowadzenie:

mgr  Anna Ligenza - praktyk wykorzystujący wiedzę osteopatyczną w codziennej pracy. Absolwentka Katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. Wykładowca na konferencjach związanych z opieką okołoporodową. Certyfikowana terapeutka PTUG. Uczestniczka wielu kursów dla terapeutów oraz cyklu szkoleniowego z Osteopatii na Akademii Osteopatii. W pracy lubi wyzwania i przyjmuje zróżnicowaną grupę pod względem wiekowym jak i problemów,z którymi przychodzą. Jej pasją jest człowiek i jego ciało, dlatego praca w gabinecie jest dla niej przyjemnością. Dużą wagę przywiązuje do trafnej diagnozy, której celem jest dopasowanie terapii do stanu pacjenta oraz uwzględnia jego cele i potrzeby.

Kilka słów o kursie:

Szkolenie oparte o dokładną anatomię narządów wewnętrznych oraz relacje ze strukturami kostnymi oraz mięśniowymi. Zależności występowania dolegliwości bólowych od narządów wewnętrznych. Każdy narząd przedstawiony jest w tym samym schemacie (anatomia, fizjologia, patologia, diagnostyka z różnych regionów ciała, techniki badania, techniki leczenia), co pozwala nie tylko na zrozumienie problemu lokalnego, ale również na ocenę relacji między strukturami. Podczas szkolenia zostaną poruszone tematy takie jak: wpływ przełyku na dolegliwości bólowe odcinka szyjnego i ramion, relacje narządów wewnętrznych do odcinka piersiowego, lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa. Zależności między nerkami a bólem w odcinku lędźwiowym. Szkolenie jest w 70 % praktyczne i nie zabraknie na nim technik mobilizacji, manipulacji narządu ruchu, które mają wpływ na unerwienie współczulne i przywspółczulne

 

Kurs realizowany podczas 4 zjazdów (każdy obejmuje 2 dni - sobota/niedziela)

Podczas szkolenia stosowane są ćwiczenia praktyczne, pokazy i demonstracje w celu zaangażowania uczestników szkolenia do aktywnego w nim uczestnictwa

Forma warsztatowa umożliwia wielokrotne przećwiczenie poznanych metod pod fachowym okiem doświadczonego instruktora

Szkolenie realizowane jest w małych grupach szkoleniowych a indywidualizacja formy i treści przekazywanej wiedzy korzystnie wpływa na końcowy rezultat szkolenia

 

Program kursu:

 

Moduł I –Autonomiczny układ nerwowy, przełyk, żołądek, wątroba, śledziona, trzustki

I DZIEŃ
9:00-9:30 Wprowadzenie do terapii trzewnej
9:30-10:00 Anatomia autonomicznego układu nerwowego
10:00-10:30 Unerwienie narządów wewnętrznych
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:00 Budowa i relacje topograficzne przełyku
11:00-11:35   Patologie przełyku
11:35-12:00 Techniki badania i leczenia przełyku
12:00-12:30 Budowa i relacje topograficzne żołądka
12:30-13:00 Patologia żołądka
13:00-13:30 Techniki badania i leczenia żołądka
13:30-14:00 Budowa i relacje topograficzne wątroby
14:00-14:30 Przerwa
14:30-15:00  Patologia wątroby
15:00-16:30 Techniki badania i leczenia wątroby
16:30-16:45 Przerwa
16:45-18:00 Techniki badania i leczenia wątroby – cd

II DZIEŃ
9:00-9:30 Budowa i relacje topograficzne śledziony
9:30-10:00 Patologia śledziony
10:00-10:10 Przerwa
10:10-11:30 Techniki badania i leczenia śledziony
11:30-12:30  Budowa i relacje anatomiczne trzustki
12:30-12:40 Przerwa
12:40-13:40 Patologia trzustki
13:40-15:00 Techniki badania i leczenia trzustki

 

 

Moduł II – Jelito cienkie i grube, praca na autonomicznym układzie nerwowym

I DZIEŃ
9:00-9:30 Powtórzenie wiadomości z poprzedniego modułu
9:30-10:00 Budowa i relacje topograficzne jelita cienkiego
10:00-10:30 Patologia jelita cienkiego
10:30-10:40 Przerwa
10:40-13:00 Techniki badania i leczenia jelita cienkiego
13:00-13:30 Budowa i relacje topograficzne jelita grubego 
13:30-14:00 Patologia jelita grubego
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30  Techniki badania i leczenia jelita grubego
16:30-16:45 Przerwa
16:45-18:00 Oddziaływanie na unerwienie narządów wewnętrznych poprzez prace na
zwojach nerwowych , nerwie błędnym i przeponowym

II DZIEŃ
9:00-10:00 Techniki manipulacji górnego odcinka szyjnego
10:00-10:10 Przerwa
10:10-11:30 Techniki manipulacji przejścia C/TH
11:30-12:30  Techniki manipulacji odcinka piersiowego
12:30-12:40 Przerwa
12:40-13:40 Techniki manipulacji przejścia TH/L
13:40-15:00  Techniki manipulacji – doskonalenie technik

Moduł  III – Klatka piersiowa, układ moczowo-płciowy, dno miednicy

I DZIEŃ
9:00-9:30 Powtórzenie wiadomości z poprzedniego modułu
9:30-10:00 Klatka piersiowa – budowa anatomiczna
10:00-10:30 Śródpiersie –budowa i relacje
10:30-10:40 Przerwa
10:40-13:00 Techniki badania i manipulacji
13:00-13:30 Płuca, opłucna – budowa i relacje
13:30-14:00 Tarczyca – badanie i relacje z obręczą barkową
14:00-14:30 Przerwa
14:30-15:15 Techniki badania i leczenia żeber
15:15-16:00 Techniki leczenia narządów klatki piersiowej
16:00-16:30 Budowa i relacje topograficzne nerek
16:30-16:45 Przerwa
16:45-17:00 Patologie nerek
17:00-18:00 Techniki badania i leczenia nerek

II DZIEŃ
9:00-9:30 Budowa i relacje topograficzne pęcherza moczowego
9:30-10:00 Patologie pęcherza moczowego i moczowodów
10:00-10:10 Przerwa
10:10-12:30 Techniki leczenia pęcherza moczowego
12:30-12:40 Przerwa
12:40-15:00  Anatomia dna miednicy, techniki badania i manipulacji

Moduł IV - Diagnostyka i rehabilitacja blizn

I DZIEŃ

Część teoretyczna i praktyczna

9:00-9:30 Relacja powięź -skóra-blizna
9:30-10:30 Rodzaje blizn
10:30-10:40 Przerwa
10:40-11:25  Zależności między blizną a wadami postawy
11:25-11:35 Przerwa
11:35-12:30 Od blizny fizycznej po emocjonalną
12:30-14:00  Przedstawienie przypadków klinicznych
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:30 Część praktyczna: Obserwacja, ocena i badanie dotykowe tkanki
16:30-16:45 Przerwa
16:45-18:00 Część praktyczna: Mobilizacja aktywna i pasywna blizn

II DZIEŃ

9:00-10:00 Część praktyczna:  Wykorzystanie  „gua sha” i  baniek próżniowych w pracy z blizną
10:00-10:10 Przerwa
10:10-12:30 Zajęcia praktyczne
12:30-12:40 Przerwa
12:40-15:00 Zajęcia praktyczne

 

Patronat medialny:

 

Rezerwację miejsca zapewnia:
Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:
BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "Wisceralna"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO: RODO w MSP PaktFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. z 2018 r. poz. 1000

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt