facebook

Diagnostyka obrazowa (RTG, USG, MR, TK) kręgosłupa i kończyn

 

ZASTOSOWANIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (RTG, USG, TK, MR) KRĘGOSŁUPA I KOŃCZYN

Diagnostyka urazów oraz chorób przewlekłych

 

1-2 grudnia 2018 - Katowice

 

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

Polskie Towarzystwo Neurologiczne - Oddział Śląski

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne - 15 punktów do Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 15 pkt. edu. 

 

Rada naukowa i prowadzenie:

dr hab. n. med. Piotr Grzelak - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej; Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi; Adiunkt I Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej UM w Łodzi - Kierownictwo naukowe i prowadzenie

dr n. med. Michał Podgórski - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej; Zakład Diagnostyki Obrazowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi; Katedra Anatomii Prawidłowej UM w Łodzi; Laureat III miejsca w konkursie Najlepszy Nauczyciel Akademicki 2015/2016 FameLab (międzynarodowy konkurs dla naukowców, którzy potrafią ciekawie i zrozumiale mówić o trudnych, naukowych sprawach. Polską edycję organizują: Centrum Nauki Kopernik i British Council) - Prowadzenie 

 

Kilka słów o kursie:

Kurs stanowi platformę wymiany doświadczeń między specjalistami oraz stwarza niepowtarzalną okazję do poszerzenia i ugruntowania wiedzy w zakresie diagnostyki mięśniowo-szkieletowej w obrębie kręgosłupa i kończyn

W ramach kursu przedstawione zostaną interesujące przypadki medyczne, cenne dla praktyka. Uczestnicy nabędą i udoskonalą wiedzę w zakresie zastosowania różnych metod obrazowania pod kątem schorzeń i urazów narządu ruchu oraz analizy wyników badań

Prezentacja znaczenia technik diagnostyki obrazowej pozwoli poznać możliwości a zarazem jej ograniczenia w ocenie różnych najczęstszych schorzeń szkieletu osiowego i obwodowego

Kurs jest również próbą przedstawienia miejsca najnowszych technik radiologicznych w procesie diagnostycznym schorzeń tak przewlekłych jak i pourazowych układu mięśniowo-szkieletowego

Warsztatowa forma zajęć umożliwi analizę oraz indywidualne konsultacje własnych przypadków medycznych

 
 
Program kursu:
 
I dzień - sobota (godz.: 9:00 - 18:00)

II dzień - niedziela (godz.: 9:00 - 15:00)

 

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników medycznych (lekarzy, fizjoterapeutów) z możliwościami współcześnie stosowanych metod diagnostyki obrazowej, zasadami interpretacji opisów badań przygotowanych przez specjalistów (radiologów) oraz wskazanie korelacji pomiędzy wynikiem badania a konkretną patologią.
W trakcie zajęć prowadzący w przejrzysty sposób zaprezentują najczęstsze patologie/jednostki chorobowe dotyczące kręgosłupa oraz kończyn.


Zakres kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • Anatomia i anatomia radiologiczna kończyny górnej
 • Anatomia i anatomia radiologiczna kończyny dolnej
 • Anatomia i anatomia radiologiczna kręgosłupa
 • Patologie i obrazy radiologiczne poszczególnych jednostek chorobowych w zakresie kręgosłupa i kończyn
 • Podstawowe zagadnienia traumatologii i traumatologii sportowej
 • Odrębności wieku rozwojowego


Kurs składa się z następujących modułów:

 • Współcześnie stosowane metody diagnostyczne w ortopedii i traumatologii – RTG, scyntygrafii, USG, TK, RM (ich rola i miejsce w algorytmie diagnostycznym) - dr hab. n. med. Piotr Grzelak – czas: ok. 60 min
 • Anatomia prawidłowa i radiologiczna wraz z najczęstszymi anomaliami anatomicznymi: duże stawy (bark, łokieć, nadgarstek, biodro, kolano, staw skokowo-goleniowy, kręgosłup) - dr n. med. Michał Pogórski – czas: ok. 120 min.
 • Anatomiczne odrębności wieku rozwojowego – dr n. med. Michał Pogórski – czas: ok. 30 min. 
 • Omówienie najczęściej spotykanych patologii narządu ruchu z odniesieniem do obrazów radiologicznych (bark, łokieć, nadgarstek, biodro, kolano, staw skokowo-goleniowy, kręgosłup) - dr hab. n. med. Piotr Grzelak – czas: ok. 240 min.
 • Podstawowe badania laboratoryjne stosowanym w diagnostyce schorzeń narządu ruchu – na co zwrócić uwagę zanim rozpoczniesz terapię? – dr n. med. Michał Pogórski – czas: ok. 30 min. 
 • Możliwości wykorzystania diagnostyki obrazowej w procesie wnioskowania klinicznego i diagnostyce różnicowej - dr hab. n. med. Piotr Grzelak – czas: ok. 30 min.

Przykładowa zawartość merytoryczna:

Moduł staw kolanowy (uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego):

 • Anatomia prawidłowa
 • Anatomia radiologiczna
 • Możliwości i ograniczenia poszczególnych metod diagnostycznych
 • Mechanizm powstawania najczęstszych uszkodzeń
 • Wyjaśnienie zwrotów i sformułowań występujących w opisach badań i konsultacjach specjalistycznych (m.in. triada O'Donoghue, złamanie Segonda, złamanie awulsyjne guzka Gerdy'ego, objaw pustego dołu międzykłykciowego)

Moduł staw kolanowy (zmiany stawowe i kostne):

 • Zapalenie błony maziowej stawu kolanowego (objaw rozejścia się fałdów tłuszczowych)
 • Wylew krwisto-tłuszczowy do stawu (lipohemarthrosis)
 • Ciała wolne wewnątrzstawowe
 • Choroby chrząstek, zmiany zwyrodnieniowe
 • Torbiele łąkotkowe
 • Kosteczki łąkotkowe
 
Patronat medialny:
 
 
 
 
 

Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:

BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "DO kęgosłupa i kończyn"

 

10% zniżka dla członków Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w naszych szkoleniach

Już wkrótce ponownie zostaną ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym dysponują Powiatowe Urzędy Pracy

Wsparciem mogą zostać objęci Pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę oraz ich Pracodawcy, m.in. reprezentujący zidentyfikowane w danym powiecie lub województwie zawody deficytowe - wykaz: www.barometrzawodow.pl

Wysokość dofinansowania: od 80%

Z naszej strony oferujemy pomoc w wypelnieniu formalności

 

Oprócz KFS istnieje dodatkowa możliwość dofinansowania dzięki  Bazie Usług Rozwojowych

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
ul. Kopernika 8/2 - Katowice
tel.: 502 213 544; 502 213 533
e-mail: biuro@msp-pakt.pl

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO: RODO w MSP Pakt

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT