facebook

Badanie echokardiograficzne dzieci

 

Badanie echokardiograficzne dzieci - poziom podstawowy

Podstawowe zasady badania serca u dzieci

 

17-18 listopad 2018 - Katowice 

 

Patronat naukowy:

Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Oddział Śląski

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne - 15 punktów do Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 15 pkt. edu.

 

Rada naukowa i prowadzenie:

dr n. med. Małgorzata Gromkowska - od 1980 Klinika Kardiologii Dziecięcej UM we Wrocławiu - obecnie adiunkt. Od ok. 20 lat  - echokardiografia dziecięca. Od 2012 indywidualna akredytacja z echokardiografii dziecięcej. Przez ponad 20 lat konsultacje w oddziałach noworodkowych, hematologicznych, zakaźnych oraz pediatrycznych. Liczne publikacje w prasie polskiej i zagranicznej           

 

Kilka słów o kursie:

Adresatami kursu są lekarze, którzy zamierzają zajmować się badaniem echokardiograficznym czyli podejmują pierwsze kroki w kierunku obrazowania prawidłowo zbudowanego serca- interpretacji jego struktur, funkcji, pomiarów.  W ramach kursu będzie możliwość  "opatrzenia się z obrazami prawidłowego serca", poznania schematu badania serca oraz zdobycie umiejętności umożliwiające zastosowania go w swojej praktyce

 

Kurs unikalny:

Zindywidualizowany tok zajęć
Szeroki zakres omawianych problemów 
Stricte praktyczny charakter
Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów
Warsztaty realizowane w mikrogrupach (max. 4 osoby)

 

Program kursu:

I dzień - sobota - (godz.: 10:00-18:00)

II dzień - niedziela - (godz.: 9:00-16:00)

 

Część wykładowa 
Stosowane techniki badania serca ( m.mode, 2D, Pw i Cw oraz kolor doppler)
Aparatura ultrasonograficzna serca i sondy 
Ocena morfologiczna serca - położenie, budowa komór, przedsionków i zastawek oraz dużych naczyń
Ocena wielkości struktur serca
Funkcja mięśnia sercowego
Przepływy wewnątrzsercowe i w dużych naczyniach techniką dopplera
Ocena rytmu serca


Część praktyczna
Przeprowadzenie samodzielnie przez każdego uczestnika 4-5 badań – wraz z instruktażem/oceną przez wykładowców pod kątem poprawności uzyskania podstawowych projekcji, prawidłowej oceny anatomii oraz prawidłowego opisu badania

 

Inwestycja w warsztaty zwraca się po wykonaniu zaledwie kilku zabiegów, zaś nabyta wiedza pozostaje na zawsze

To się opłaca - zwiększasz bezpieczeństwo zabiegu oraz doskonalisz umiejętności diagnostyczne

 

RELACJA Z POPRZEDNIEJ EDYCJI

 

Patronat medialny:

    

 

Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:

BIZnest 38 1870 1045 2078 1022 8416 0001 - tytuł przelewu "Echokardiografia"

 

10% zniżka dla członków Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w naszych szkoleniach

Już wkrótce ponownie zostaną ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym dysponują Powiatowe Urzędy Pracy

Wsparciem mogą zostać objęci Pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę oraz ich Pracodawcy, m.in. reprezentujący zidentyfikowane w danym powiecie lub województwie zawody deficytowe - wykaz: www.barometrzawodow.pl  

Wysokość dofinansowania: od 80%

Z naszej strony oferujemy pomoc w wypelnieniu formalności

 

Oprócz KFS istnieje dodatkowa możliwość dofinansowania dzięki Bazie Usług Rozwojowych

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt

ul. Kopernika 8/2 - Katowice

tel.: 502 213 544; 502 213 533

e-mail: biuro@msp-pakt.pl

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO: RODO w MSP PaktFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby realizacji szkolenia oraz przekazywania informacji o projektach szkoleniowych realizowanych w przyszłości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT